- พระคงพิมพ์นิยมของเมืองลำพูน (11/07/2554)
- พระบางพิมพ์นิยมของเมืองลำพูน (20/07/2554)
- พระเปิม”กรุเจดีย์”ปทุมวดี”วัดพระบรมธาตุเจ้าหริภุญไชยลำพูน (20/12/2554)
- สุดยอดพระคงพิมพ์ที่มี หน้าตาปากจมูกงามพร้อม ของวัดพระคงฤาษี ลำพูน (21/12/2554)
- พระรอดน้ำต้น”กรุใต้ต้นลำใย ของวัดมหาวันลำพูน (22/12/2554)
- สุดยอดของพระคงกรุเก่า ที่มีเนื้อหาจัดสุดๆ ของกรุวัดพระคงฤาษี (23/09/2556) ลำพูน

 

ในหน้านี้จะเป็นการนำพระกรุที่ได้รับความนิยมของลำพูนมารวบรวมให้ผู้ที่สนใจเช่าบูชาได้ชมความงามกัน หากมีความสนใจและต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถ ติดต่อนายโบราณได้ที่หน้า ติดต่อนายโบราณครับ