พระรอดมีหลายพิมพ์ ท่านสามารถเลือกชมแต่ละพิมพ์ได้จากเมนูด้านล่างนี้
- พระรอดพิมพ์ใหญ่
- พระรอดพิมพ์กลาง
- พระรอดพิมพ์เล็ก
- พระรอดพิมพ์ต้อ
- พระรอดพิมพ์ตื้น
- พระรอดแขนติ่ง